Kontakt

Dyrektor Artystyczna

Dni Komedii dell’Arte

Agnieszka Cianciara – Fröhlich

biuro@studiodono.pl

tel. 606 356 789K

Rezerwacja miejsc na warsztaty

rezerwacja@studiodono.pl
z dopiskiem “warsztaty komedii luty 2019”

Lekcje Komedii dell’arte

rezerwacja telefoniczna: 606 356 789

e


Visit Us On Facebook